Sign in

Garantili Google Ads Eğitimi

Bu eğitim ile şunları öğreneceksiniz.

Google da reklam vermeyi herkes biliyor artık.

10 yıldır reklam deneyim var. Bu konuda artık uyguladığım ve öğrendiğim bilgileri size de eğitim vererek aktarmak istiyor.

Kısaca şunları öğreneceksınız:

Reklamlarınızın Kalite Puanlarının nasıl yükseltileceği.

Reklamınızın ilk sırada nasıl olacağını.

Reklamlarınızda tıklama ücretleriniz nasıl daha düşük olacak.

Rakip siteleriniz son 1 senede nasıl reklamlar vermiş ve en çok hangisinde başarılı olmuş.

Satış yaptığım R10 sitesindeki konudan bana direk ulaşabilirsiniz. Konu linkine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.r10.net/google-adwords-ads/2609561-128293-google-ads-reklami-egitimi-128293-artik-aylik-ucret-vermeden-siz-yapabilirsiniz-11088-a.html

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store